venus

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

ARTES GRÁFICAS VENUS SL., en la seva condició de titular i responsable de la present pàgina web, en compliment del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, posa a la disposició dels usuaris la següent informació general:

ARTES GRÁFICAS VENUS SL. és una Societat Limitada que té el seu domicili social al carrer Antoni Bori, 33 – 08918 BADALONA (Barcelona) Espanya, i es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 10352, Foli 97, Full 9309, inscripció 1ª, amb nombre d’identificació fiscal o C.I.F: B-58593971.

PROTECCIÓ DE DADES

ARTES GRÁFICAS VENUS SL., (en endavant VENUS) ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament. Les dades personals recaptats a través de la web www.artesgraficasvenus.com són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a un fitxer titularitat de VENUS, que és així mateix la responsable de l’expressat fitxer.

La cumplimentació dels formularis inclosos en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a VENUS implica el seu consentiment exprés a la inclusió dels seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de VENUS.

Vostè pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement al previst en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant correu electrònic a l’adreça info@artesgraficasvenus.com o per correu ordinari al domicili social de VENUS a Antoni Bori 33, 08918 BADALONA (Barcelona), Espanya o per qualsevol altre mitjà que permeti reconèixer la seva identitat perquè exerciti qualsevol dels anteriors drets.

2. Recollida de dades

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través del formulari de contacte.

3. Secret professional

Totes les comunicacions privades entre VENUS i vostè seràn considerades com confidencials. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que ambdues parts acordin que té tal naturalesa i la informació sobre la informació confidencial.

4. Cessió d’informació personal a tercers

VENUS no cedeix, ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus Clients/Proveedors/Usuaris a tercers.

5. Canvis en la Política de Seguretat i Protecció de dades

VENUS es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, en qualsevol moment i sense previ avís, sempre conforme a la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en artesgraficasvenus.com

ARTES GRÁFICAS VENUS S.L

c/ Antoni Bori, 33.

08918 BADALONA

(Barcelona) Espanya

Tel: 34 93 460 74 92

E-mail: info@artesgraficasvenus.com

fb in

ARTES GRÁFICAS VENUS, SL

Copyright © 2020

Tots els drets reservats AVÍS LEGAL
Disseny i desenvolupament web — DOC Barcelona